ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

REKRUTACJA

Specjalizujemy się w rekrutacji i selekcji specjalistów oraz kadry średniego i wyższego szczebla w oparciu o metodologię direct search/executive search, docierając do odpowiednich kandydatów, których kompetencje i doświadczenie najbardziej odpowiadają Państwa potrzebom.

Realizujemy projekty rekrutacyjne zarówno w Polsce, jak i za granica.

Posiadany doświadczenie w realizacji projektów dla branży produkcyjnej (również dla firm będących na etapie greenfield), Inżynierii, IT, TSL, Real Estate, FMCG.

Kluczowe jest dla nas określenie potrzeb klienta oraz kultury organizacyjnej, aby zarekomendować najlepszych kandydatów. Uwzględniając Państwa preferencje oraz specyfikę prowadzonego procesu rekrutacyjnego, stosujemy także testy psychologiczne i merytoryczne, dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań.

W trakcie poszczególnych etapów poszukiwań nasz konsultant przekazuje Państwu na bieżąco informacje odnośnie rezultatów oraz przygotowuje raporty z profilami zawierającymi informacje na temat doświadczenia i kompetencji rekomendowanych kandydatów.

Kandydat jest informowany o poszczególnych etapach procesu rekrutacyjnego.

ASSESSMENT CENTRE
DEVELOPMENT CENTRE

W ramach usługi Assessment Centre/Development Centre skupiamy się na ocenie kompetencji niezbędnych na danym stanowisku. Dzięki obiektywnej i bezstronnej obserwacji uczestników sesji, mamy możliwość wyłonić najbardziej odpowiednich kandydatów. Dlatego metoda też AC/DC jest określana jako jedna z najbardziej skutecznych i rzetelnych metod oceny.

W ramach Development Center uczestnicy otrzymują wiedzę nt. swoich mocnych i słabych stron. Dla organizacji jest to wiedza niezbędna dla zdefiniowania potrzeb planów rozwojowych.

EMPLOYER BRANDING

Budowanie wizerunku pracodawcy, określane mianem Employer Branding wpływa na postrzeganie organizacji jako prestiżowego i pożądanego pracodawcy na rynku pracy.

Employer Branding sprzyja identyfikacji pracowników z pracodawcą i ich zaangażowaniu, a także pozwala na pozyskanie najbardziej wartościowych pracowników. Budowanie wizerunku pracodawcy przekłada się również na optymalizację kosztów i zmniejszenie rotacji wśród pracowników.

W ramach wdrożenia kampanii wizerunkowej pracodawcy ustalamy cele i oczekiwania, badamy aktualne postrzeganie pracodawcy, ustalamy grupę docelową, do której skierowana jest kampania, a także dobieramy najbardziej odpowiednie narzędzia.

Wyniki wdrożonej kampanii, porównujemy z początkowymi danymi dotyczącymi wizerunku pracodawcy.

wisesliderdolny

Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły naszej oferty dla firm prosimy wypełnić formularz:

6 + 0 = ?

Jeżeli rozważają Państwo zmianę w życiu zawodowym, prosimy o przesłanie wiadomości z załączonym CV na adres:

REKRUTACJA@WISERECRUITMENT.PL

WISE RECRUITMENT SP. Z O.O.

AL. KROMERA 23i, 51-163 WROCŁAW
REKRUTACJA@WISERECRUITMENT.PL

© COPYRIGHT – WISE RECRUITMENT 2017